Olleri-peikon pöytä

"Arvo tässä Hirvijärweltä sanoo päivää, että pätkähti. Täällä mökillä muutama päivä on oltu jo. Ja puunkaato sinänsä oli jo tapahtuma kaikille luonnokkaille. Kas kun se tehtiin ajatuksen mukaisesti: kuukausi sitten jo kerrottiin sille, että ensi kerralla mökille tullessa sitten tämä puu kaadetaan. Niinpä tiesi puunhenki ja metsänwäki walmistautua asiaan.

Ennen kaatoa puuta ensin puhuteltiin. Ja sitten tuulta laantumaan pyydettiin, ettei wastatuuleen tarwitse kaataa. Ja niinpä tuuli tyyntyi. Ja sitten puu kaadettiin. Luonnokkaille oli mieleen, että kanto niin korkeaksi jätettiin, että siihen pöytälewy saatiin. Meitä warten. Metsänwäki siihen sitten saa tulla tilaisuuksiaan pitämään. Kas kun se keskellä pihaa muutenkin on, niin se pöydäksi hywin muuttuu.

Ja kun puuta klapeiksi pistettiin, tuli metsästä ujo peikko Olleri; joka kysyi tekemiseen mukaan tulla. Towin tehtyään rohkeni kysyä, josko pöydästä olisi hälle nimikkopöytä. Niinpä wielä kesken puusouwin laitettiin pöytälewy kannon nokkaan. Kahwit keitettiin ja Ollerille kahwikuppia nostettiin. Ja hänelle pöytä nimettiin.

Nyt on Ollerilla täällä oma pöytä. Ja mukana kaikkien luonnokkaiden pihalla touhuaa ja ujoudestansa ei enää häiwääkään ole jäljellä. Ja festereilla mukana touhuaa. Kas kun tähän on warsinainen pihajuhla muutamaksi päiwäksi tullut. Saunan kuisti kun esiintymislawana hywin toimii. Pihalta sitä on ollut hywä katsella ja kuunnella. Kun sieltä on itse kukin esittänyt yhtä ja toista. On rannassa monta kantopölkkyä penkiksi laitettu. Kuka istuu grillin päällä - se tosin ei ole päällä - kuka keinussa keinuu; kuka mättäällä mötköttää. Yhteislaulua riitti aamuun asti. Kun se tiedettiin, että siinä kohta alkaa se sade. Siihen asti oltiin ulkona. Vaikka ei me kastuta. Kun se sade on siellä ihmisen puolella. Hauskaa riittää, ja wäkeä lisää tulee. Tuttuja ja wähemmän tuttuja.

Saunan jälkilöylyissä siellä muiden mökkien saunahaltioita on. Ja heidän saunalaulunsa sekoittuu esiintywien taiteilijoiden esityksiin. Mutta yhtä kaikki: hauskaa siitä on tullut koko ajan. Woisi sanoa, että kaikki on mennyt hywin spontaanisti.

Sellaista woi olla täällä. Hauskaa waikka sadesäällä, sillä aina on oikea keli. "


Arvo, Marja ja Helge