Seremonioista

Seremonioiden merkitys tänä päivänä on suurempi kuin aikoihin. Seremonioilla lujitetaan yhteyttä ihmisten välillä, kuten myös ihmisten suhdetta asioihin joille seremonia pidetään.

Seremoniat luovat voimaa pysyvyydelle ja eheydelle. Ne vahvistavat arvoja, joita niihin liitettään, ja joita osanottajilla on seremonian tarkoituksesta.

astia_001.jpgSeremonialla on aina tarkoitus, eikä ole niin pientä asiaa, jolle ei seremoniaa voisi pitää. Sillä voidaan erimerkiksi siunata uusi koti tai ”vihkiä” käyttöön jokin tila tiettyä tarkoitusta varten, kuten ”vihin” uudelleen käyttöön Vaasan kaupungin modernin taiteen museo Kuntsin. Seremonialla voidaan myös tehdä kodille energiapuhdistus ja siunaus, tai yrityksissä seremonia voidaan tehdä esimerkiksi uusille projekteille ja päämäärille.

Seremoniassa olen käyttänyt pieniä rumpuja, sekä yhtä suurta seremoniarumpua. Neljää eri elementtiä käytetään edustamaan maan, ilman, tulen ja veden voimia, ja suitsukkeilla puhdistettaan ja avataan energioita. Lisäksi olen käyttänyt helistimiä ja ääneen lausuttuja elementtien kutsuja.